RetourbeleidRetourtermijn
Ongebruikte producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst, zonder voorafgaande melding, geretourneerd worden of ongebruikte producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst van jouw melding van herroeping binnen 14 dagen na die melding geretourneerd worden. 
Wij verzoeken je om het retourformulier* in te vullen dat bij jouw bestelling zit. Plak het retourlabel op de, indien redelijkerwijs mogelijk, originele verpakking. Plak de verpakking goed dicht en lever jouw pakket in bij een DHL Servicepunt bij jou in de buurt.  
Wil je meerdere bestellingen retour sturen? Voeg geen bestellingen samen, maak van elke bestelling een aparte retourzending. 

De originele labels dienen, indien redelijkerwijs mogelijk, aan het product bevestigd te zijn. Wij nemen alleen ongedragen producten retour. Het passen van kleding ziet Geisha niet als gebruik. Wees wel voorzichtig met make-up, scherpe voorwerpen, etc. Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Voordat wij deze waardevermindering en het verdere verwerkingsproces vast stellen, neemt de customer service contact op.

Neem contact op met onze customer service als je niet meer beschikt over het retourlabel. Zij kunnen je voorzien van een retourlabel zodat je de producten in een stevige, beschermende verpakking retour kan zenden. 

De producten worden binnen 5 werkdagen na ontvangst verwerkt. Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzendkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling via de betaalwijze die gebruikt is voor de aankoop. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat je aangetoond hebt deze te hebben opgestuurd.

Retourneren van een (gedeelte van een) bestelling
Retourneren is gratis als je gebruik maakt van de bezorger DHL. Uiteraard kan de bestelling ook via een andere vervoerder worden geretourneerd, maar dan zijn de kosten voor jou. Plaats de retour te sturen producten in de originele, indien redelijkerwijs mogelijk, verpakking. Plak het retourlabel over het originele verzendetiket op de verpakking en voeg het ingevulde retourformulier* toe. Producten hoeven niet online aangemeld te worden voor retourzending. Breng de retourzending naar een DHL servicepunt (kijk voor de dichtstbijzijnde locatie op dhlparcel.nl) en bewaar het verzendbewijs.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van jouw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of jij hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Jij dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Terugzenden van de goederen is gratis als je gebruik maakt van ons antwoordnummer of als je de goederen via een DHL Servicepunt aanbiedt en hiervoor het retourlabel gebruikt dat bij de goederen verpakt is. Heb je geen retourlabel meer? Vraag deze dan aan bij onze customer service. Kies je voor een andere vervoerder dan DHL, dan zijn de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor jouw rekening.

Ons retouradres
Geisha Trading B.V.
Antwoordnummer 1176
1180 VD Amstelveen

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Klachten en geschillen

Indien je een klacht hebt over onze producten of onze service, dan kan je contact met ons opnemen via het contact formulier, telefonisch of per mail. Je krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van jouw klacht een inhoudelijke reactie. Als een reactie een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Geisha binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Mocht je het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kan je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform